Bouvet bobler

Teamledelse og effektive ledergrupper

Episode Summary

Hva er det som egentlig kjennetegner en effektiv ledergruppe og god teamdynamikk? Hva er psykologisk trygghet og hvorfor er dette så viktig? Hvordan jobber et tjeneste- eller produktteam for å oppnå gode resultater? Og hvordan ser hverdagen til en teamleder ut?  For å svare på det har programleder Ketil Espenæs med seg Lars Hæhre fra Bjørnson Organisasjonspsykologene og Einar Fredriksen som har lang fartstid som team lead og er fagambassadør for teamleadelse i Bouvet.  God lytt!