Bouvet bobler

Teknologibedragerne i bistandssektoren

Episode Summary

Hvordan har noen individer fått en hel sektor til å miste tilliten til teknologer? I denne episoden møter vi en mørkere del av teknologisektoren: Firmaer som utnytter humanitære kriser for å selge tvilsomme produkter til bistandssektoren, der teknologikompetansen ofte er lav. De spiller på hype-bølger som tingenes internett, AI og blokkjede. I denne samtalen får du høre når professor Kristin Bergtora Sandvik forteller Simen Sommerfeldt og Johan Paramanathan fra Bouvet om hvordan dette ikke bare rammer sektoren økonomisk, men faktisk er skadelig for sårbare grupper i landene. Og vi skal ikke dra så langt for å finne eksempler på teknologi som kunne vært skadelig: Det holdt på å gå galt i starten av Korona-epidemien i Norge.